Co to są pomiary elektryczne

 

Co to są Pomiary elektryczne to kluczowy aspekt w dziedzinie elektrotechniki. W tym artykule przyjrzymy się temu, czym są pomiary elektryczne, dlaczego są istotne i jakie procedury z nimi związane.

 

Czym są pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne to kontrole instalacji elektrycznej przeprowadzone przez uprawnione osoby przy pomocy specjalistycznego sprzętu w określonych interwałach czasowych. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Dzięki tym pomiarom można wykryć potencjalne problemy w instalacji, takie jak uszkodzenia, zwarcia czy niewłaściwe działanie urządzeń.

 

Bezpieczeństwo i przepisy prawne

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej jest niezwykle ważne. Uszkodzenia lub zwarcia mogą prowadzić do groźnych sytuacji, dlatego domowe instalacje elektryczne muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawa “Prawo budowlane” określa, że instalacje elektryczne podlegają sprawdzeniom odbiorczym i okresowym. Wartościowe informacje na ten temat znajdziesz w wieloarkuszowej normie PN-HD 60364-6.

 

Rodzaje pomiarów elektrycznych

W trakcie pomiarów elektrycznych stosuje się różne techniki. Jednym z ważniejszych pomiarów jest rezystancja izolacji. Poprzez izolację części czynnych obwodu realizowana jest ochrona przed dotykiem bezpośrednim oraz zabezpieczenie przed zwarciem. Innym istotnym pomiarem jest próba napięciowa izolacji, która pozwala ocenić stan izolacji w instalacji.

 

Kto może wykonywać pomiary?

Pomiary instalacji elektrycznych mogą dokonywać tylko osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 E lub G1 (E+D). Wykonane pomiary muszą być sporządzone w protokole pomiarowym, który zostaje sprawdzony i podpisany przez osobę z uprawnieniami typu G1 D.

 

Podsumowanie

Pomiary elektryczne są nieodłącznym elementem dbania o bezpieczeństwo w naszych domach i miejscach pracy. Regularne sprawdzanie instalacji pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń i utrzymać ją w dobrym stanie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zawsze stoi na pierwszym miejscu!

 

Regularne pomiary instalacji elektrycznych w Warszawie są niezbędne dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Nasza firma Activa Electric oferuje profesjonalne usługi pomiarowe, dbając o jakość i rzetelność. Więcej informacji znajdziesz w zakładce oferta.