Pomiary Instalacji Elektrycznych Warszawa: Co Ile Wykonywać?

Wprowadzenie

Pomiary instalacji elektrycznych są kluczowym elementem utrzymania bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów elektrycznych. W Warszawie jako dynamicznym centrum biznesowym regularne przeglądy i pomiary są niezbędne dla zachowania jakości i zgodności z przepisami.

Dlaczego Pomiary Są Ważne?

 1. Bezpieczeństwo: Regularne pomiary pozwalają wykryć potencjalne usterki, które mogą prowadzić do awarii lub wypadków.
 2. Zgodność z Przepisami: Prawo budowlane nakłada obowiązek okresowych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych.
 3. Optymalizacja Wydajności: Pomiary pozwalają na identyfikację obszarów wymagających naprawy lub modernizacji.

Jak Często Wykonywać Pomiary?

 • Przeglądy Pięcioletnie: Co pięć lat zaleca się przeprowadzać przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej. W trakcie tego przeglądu specjaliści oceniają stan przewodów, zabezpieczeń, uziemienia i innych elementów.
 • Pomiary Impedancji Pętli Zwarcia: Pomiary impedancji pętli zwarcia są istotne dla oceny bezpieczeństwa instalacji. Wykonuje się je co pięć lat lub w razie konieczności.
 • Pomiary Rezystancji Izolacji: Pomiary rezystancji izolacji pozwalają wykryć uszkodzenia izolacji przewodów. Wykonuje się je co pięć lat.
 • Pomiary Ciągłości Przewodów Ochronnych: Pomiary ciągłości przewodów ochronnych są ważne dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem. Wykonuje się je co pięć lat.

Gdzie Wykonujemy Pomiary?

Nasza firma Activa Electric specjalizuje się w przeprowadzaniu pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych w Warszawie i okolicach. Oferujemy usługi w:

 • Obiektach mieszkalnych
 • Budynkach handlowo-usługowych
 • Biurowcach
 • Obiektach użyteczności publicznej
 • Zakładach przemysłowych
 • Miejscach zagrożonych wybuchem (Ex)
 • Innych budynkach, które tego wymagają, np. na stacjach paliw

Podsumowanie

Regularne pomiary instalacji elektrycznych w Warszawie są niezbędne dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Nasza firma Activa Electric oferuje profesjonalne usługi pomiarowe, dbając o jakość i rzetelność. Więcej informacji znajdziesz w zakładce oferta.