Usługi elektryczne a stawka VAT: Kiedy obowiązuje 8%?

Stawka VAT 8% dla obiektów budowlanych objętych SPM

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, kiedy stawka VAT wynosząca 8% jest stosowana w przypadku usług elektrycznych. Obejrzymy również, jakie rodzaje prac elektrycznych podlegają tej niższej stawce podatku.

Zgodnie z przepisami, stawka 8% może być zastosowana dla robót typu:

 • Dostawa
 • Remont
 • Modernizacja
 • Termomodernizacja
 • Przebudowa

Te prace muszą dotyczyć obiektów budowlanych lub ich części, które są zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (SPM). Co dokładnie obejmuje to budownictwo? W skład budownictwa SPM wchodzą:

 • Obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.
 • Lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.
 • Obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264, takie jak budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych
   i niepełnosprawnych.

Wyłączenia z budownictwa objętego SPM

Należy pamiętać, że stawka 8% nie znajdzie zastosowania w przypadku:

 • Budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m².
 • Lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m².

Jeśli powierzchnia budynku przekroczy te limity, stawkę 8% VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego SPM w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przegląd instalacji elektrycznych a stawka VAT

W przypadku przeglądu instalacji elektrycznych, stawka VAT wynosi:

 • 23% dla prac nieobjętych SPM.
 • 8% dla prac związanych z budownictwem SPM.

Prace konserwacyjne, takie jak wymiana obudowy gniazdka, czyszczenie, malowanie czy uzupełnianie oznaczeń przewodów, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku.

Wnioskiem jest, że wybór właściwej stawki VAT w przypadku usług elektrycznych zależy od rodzaju prac oraz charakterystyki obiektu budowlanego. Przedsiębiorcy świadczący te usługi powinni dokładnie analizować, czy dana praca podlega stawce 8% czy 23%, aby uniknąć błędów podatkowych i zachować zgodność z przepisa.