Stawka VAT 8% dla obiektów budowlanych objętych SPM

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, kiedy stawka VAT wynosząca 8% jest stosowana w przypadku usług elektrycznych. Obejrzymy również, jakie rodzaje prac elektrycznych podlegają tej niższej stawce podatku.

Zgodnie z przepisami, stawka 8% może być zastosowana dla robót typu:

Te prace muszą dotyczyć obiektów budowlanych lub ich części, które są zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (SPM). Co dokładnie obejmuje to budownictwo? W skład budownictwa SPM wchodzą:

Wyłączenia z budownictwa objętego SPM

Należy pamiętać, że stawka 8% nie znajdzie zastosowania w przypadku:

Jeśli powierzchnia budynku przekroczy te limity, stawkę 8% VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego SPM w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przegląd instalacji elektrycznych a stawka VAT

W przypadku przeglądu instalacji elektrycznych, stawka VAT wynosi:

Prace konserwacyjne, takie jak wymiana obudowy gniazdka, czyszczenie, malowanie czy uzupełnianie oznaczeń przewodów, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku.

Wnioskiem jest, że wybór właściwej stawki VAT w przypadku usług elektrycznych zależy od rodzaju prac oraz charakterystyki obiektu budowlanego. Przedsiębiorcy świadczący te usługi powinni dokładnie analizować, czy dana praca podlega stawce 8% czy 23%, aby uniknąć błędów podatkowych i zachować zgodność z przepisa.